loading...

سایت تفریحی پرتک

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

گزارش کپی مطالب

اگر مطلبی از سایت شما کپی شده است حتما اطلاع دهید

به سرعت پیگیری میشود

از این لینک : ارتباط با مدیر

آخرین ارسال های انجمن

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

 

جواب در ادامه مطلب ...

 

تعریف محیط زیست

برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از تخریب طبیعت و... را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و ... محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود. 

اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد، همان طور که از مشتقات واژه با مراجعه به کتاب لغت پیدا است، این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزی که توسط پیرامون خود محاط شده است. موردی که در این جا مهم قلمداد می شود این است که بدانیم، منظور ما از محیط زیست کدام موجود است این موضوع اهمیت دارد زیرا آن چه وضعیت یک محل را برای زیست یک نوع موجود زنده بهبود می بخشد می توان محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند.حال در مجموع باید گفت: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. با توجه به این تعریف آیا می توان مرزهای مشخصی برای محیط زیست تعیین نمود آیا فرایند حیات بدون استفاده از هوا و خاک میسر است آیا بدون بهره برداری منطقی از خاک، می توان مواد غذایی تولید نمود و امکان تغذیه سالم جمعیت رو به تزاید را فراهم ساخت؟ 

بدین ترتیب مشاهده می شود که محیط زیست همه چیز را در بر می گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می شود. در کلیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود.محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می توان مجموعه عوامل جاندار و بی جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می دهند. 

البته پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند، لیکن فاقد محیط زیست اند ،به عنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر عوامل محیطی (تخریب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک) به خاک مبدل می شود. 

در صورتی که موجود زنده از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد، محیط آن موجود تغییر می یابد مانند حرکت از محیط خانه به خیابان، محیط پارک، محیط اداره. لیکن کلیه این حرکت ها و جابجایی ها در محدوده محیط زیست صورت می گیرند، زیرا مفهوم محیط زیست، چه از نظر لغوی و چه از لحاظ واقعیت آن، در بر گیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی می باشد. به بیان دیگر این محیط زیست است که، در درون خود محیط های گوناگون را جای داده است. 

● انواع محیط زیست 

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین منظور می توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تاثیر می گذارد و از ما تاثیر می پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود: 

۱) محیط طبیعی

۲) محیط اجتماعی

۳) محیط مصنوع 

در حالی که در تقسیم بندی های تئوریک مانند آن چه در بالا آمده سعی در تفکیک محیط زیست در بخش های مختلف (ولی همگن و متجانس) می شود، در عمل تفکیک این محیط ها از یکدیگر غیر ممکن است. 

● محیط طبیعی 

محیط طبیعی به آن بخش از محیط زیست اتلاق می شود که، ساخته دست انسان نباشد. این بخش از محیط زیست، هر چند به صور گوناگون مورد دستکاری انسان قرار گرفته، ماهیت اصلی خود را هم چنان حفظ نموده است کوهها، دریاها، دشت ها، جنگل ها و مراتع طبیعی جملگی در زمره محیط طبیعی به حساب می آیند. 

در جهان امروز طبیعت بکر و دست نخورده به ندرت یافت می شود. به خصوص در کشور ما، که کشوری در حال صنعتی شدن است. هر روز فضاهای طبیعی وسیعی زیر پوشش فضاهای مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی مدفون می شود. بخشی دیگر از محیط طبیعی نیز در نتیجه استفاده های بی رویه و غیر اصولی از جنگل ها، مراتع، اراضی زراعی، بهره برداری از معادن تخریب شده، ارزش حیاتی خود را از دست می دهند. 

● محیط اجتماعی 

کلیه کسانی که با آنان به نحوی در تماس هستیم، از خانواده گرفته تا همسایگان، فروشنده سر گذر، همکاران اداری، راننده تاکسی و خلاصه کسانی که بر ما تاثیر می گذارند و ما را تحت تاثیر قرار می دهند، تشکیل دهنده محیط اجتماعی ما می باشند.در این رابطه نه تنها افراد بلکه کلیه سازمان ها و نهادهای اجتماعی نیز، بخشی از محیط اجتماعی ما را تشکیل می دهند. 

در این رساله بیشتر سعی می شود گفته شود که در کشورهای جهان سوم از جمله ایران مسائل زیست محیطی بیش از آن چه که جنبه فنی داشته باشند، از محتوایی اجتماعی فرهنگی برخوردارند. قبول بی چون و چرای روش های معماری شهرسازی، رشد صنعتی، تجارت و بالاخره الگوهای مصرفی کشورهای از نظر تکنولوژیک پیشرفته، تشکیل دهنده بنیادی ترین مسائل زیست محیطی ما می باشند و این همه تا بدان حد در فرهنگ ما رسوخ کرده که به تدریج، این اعمال را محصول تفکرات خود می پنداریم. بنابراین، هدف نهایی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت دانش زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی می باشد. هرگاه جامعه به قدرت، استعدادها و توانایی های واقعی خود پی ببرد و این توانایی ها را با آگاهی زیست محیطی در جهت استفاده از منابع انسانی و طبیعی خود به کار گیرد، می توان انتظار جامعه و سرزمینی مستقل، متکی به خود و سرافرازی را داشت. 

● محیط مصنوع 

محیط مصنوع عبارت است از آنچه که به دست بشر ساخته و پرداخته شده است. این بخش از محیط زیست را می توان محیط زائیده تفکر و تمدن نیز نامید. زیرا هر نوع دستکاری بشر در طبیعت حال چه به صورت تخریب و یا سازندگی، چه به صورت اراضی زراعی و یا مجتمع های صنعتی زاده تفکر انسان است. تفکری که خود در یک نظام فرهنگی خاص شکل گرفته و ریشه در فرهنگ، فلسفه و تمدن چندین و چند هزار ساله یک جامعه یا محیط اجتماعی یک سرزمین دارد. پس آن چه که بشر می سازد، تجلی عینی مادی تفکرات اوست. بر مبنای تعریف فوق شهرها، روستاها، بنادر، فرودگاهها، جاده ها، و غیره جملگی در زمره محیط مصنوع یا انسان ساخت به شمار می آیند. 

بر پایه همین روش، به عنوان مثال می توان از طریق آراستگی و یا پاکیزگی محیط مصنوع به فرهنگ زیست محیطی شهرنشینان پی برد. 

پس بنا بر آن چه گفته شد، باید گفت که محیط زیست دارای بخش های گوناگونی است. کلا می توان گفت که موضوع های مورد توجه اخلاق محیط زیست عبارتند از جهان طبیعت، آن چه در طبیعت در خور ارزشند، این که پذیرفتن ارزش برای طبیعت بایستی رفتار انسان را تنظیم کند. بنابراین وظیفه اخلاق محیط زیست، تا آن جا که به این ترتیب معلوم شد، ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت حاکم باشد یعنی مسئولیت های انسان برای ممانعت از آسیب، حفاظت در مقابل آسیب.

● بخش های محیط زیست 

حال می توان فهرستی از مسائل زیست محیطی را که مربوط به بخش های مذکور در ذیل است نام برد: 

۱) بخش انسانی: که شامل آیندگان، کودکان، کهن سالان، دیوانگان، معلولین که فقط زندگی نباتی دارند، جنین انسان و غیر آن می باشد. 

۲) بخش جانوری: که شامل جانوران باشعور و جانوران فاقد شعور می باشد. 

۳) بخش غیر جانوری: که شامل گیاهان از همه نوع، دست کارها از جمله آثار هنری، اشیاء غیر زنده که دارای ساختار هستند مثل رودخانه، سنگ. 

۴) هر گروهی که آمیخته از همه نوع هستند مثل خانواده، اکوسیستم ها، چشم اندازها، دهکده، محل پرورش حیوانات، شهرها. 

۵) موضوعات متفرقه شامل خود، خدا، جهان هم می شود. 

▪ تذکر: باید خاطر نشان کرد، در این رساله سعی می شود که منظور اصلی، فراخور محیط زیست داده شود. که پیوسته باید تاکید کنیم که این رساله درباره محیط زیست گرایی است نه راجع به زیست بوم گرایی این تاکید به این دلیل است که بیشتر آدم ها محیط زیست گرایی را که یک رهیافت مدیریتی به محیط زیست در چارچوب عملکردهای کنونی سیاسی و اقتصادی می دانند، با سیاست مورد نظر یکی می گیرند. زیست بوم گرایان و محیط زیست گرایان هر دو با مشاهده تباهی زیست محیطی به عمل برانگیخته می شوند، اما استراتژی های آن ها برای ترمیم این تباهی بسیار با هم تفاوت دارند. محیط زیست گرایان ضرورتا هوادار نظر محدودیت های رشد نیستند و لغو صنعت گرایی را معمولا دنبال نمی کنند و از ارزش ذاتی محیط غیر انسانی دفاع می کنند. بیشتر محیط زیست گرایان بر این باورند که تکنولوژی مسائل زاییده خود را می تواند حل کند و هر گونه پیشنهادی را که می گوید: تنها زندگی قناعت مندانه می تواند بقای دیرپای بشر را تضمین کند، احتمالا نابخردانه می انگارند. 

● سیر تحولات روابط انسان و طبیعت 

اگر بحث محیط زیست دست کم به معنای امروزی آن، یک بحث نو و تازه است، اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تاریخچه ای از محیط زیست بیان کنیم، باید به گذشته های بسیار دور برگردیم و شاید بتوان گفت که تاریخ محیط زیست را باید با تاریخ زندگی انسان بر روی کره زمین مطالعه کنیم.سه مرحله را شامل می شود این سه مرحله عبارتند از: 

- دوران تسلط طبیعت بر انسان ( انسان پیش از عصر نوسنگی ). 

- دوران تسلط انسان بر طبیعت. 

- دوران همگرایی و تعامل انسان و طبیعت. 

۱) انسان مقهور طبیعت 

انسان اولیه بدون ابزار شکار در مقابل حیوانات عظیم الجثه کاملا ناتوان بود، از این رو غذای خود را نه از طریق شکار، بلکه از طریق جمع آوری میوه و صید جانوران کوچک تامین می نمود. در این زمان انسان هنوز در بطن طبیعت می زیست و نحوه زندگی و تاثیرگذاری او بر محیط با سایر جانوران چندان تفاوتی نداشت. به دیگر بیان دخالت های انسان در طبیعت از محدوده تاثیر قدرت ترمیم پذیری طبیعت فراتر نمی رفت و لذا هر خلایی که در نتیجه برداشت های او از طبیعت پدید می آمد، به زودی در نتیجه عملکرد نیروهای طبیعی رفع می شد.

این دوره در بر گیرنده عصری است که در آن بشر کاملا مقهور طبیعت بوده و قادر نبوده است دخل و تصرفی در طبیعت انجام دهد، این دوره که با پیدایش و آفرینش انسان شروع می شود خود به چند مرحله تقسیم می شود مانند مرحله غارنشینی، مرحله روستا نشینی، مرحله ایجاد شهرهای کوچک و بزرگ و مرحله به وجود آمدن تمدن های نخستین. گرچه مرحله اخیر با ایجاد کارابزارهای پیشرفته تر نسبت به قبل هم زمان بوده است و در نتیجه با تصرفات بیشتری در طبیعت همراه بوده است، اما این تصرفات به تخریب محیط زیست منجر نشد. به بیان دیگر، می توان گفت، اگر در این دوره بشر تصرفی جزیی هم در محیط زیست داشته است، این تصرف برای محیط زیست ضرری نداشته و طبیعت به راحتی این تصرفات را تحمل، جبران و بازسازی کرده است به طوری که می توان گفت، در این دوره محیط زیست به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده بود. 

۲) تسلط انسان بر طبیعت 

در مقایسه با دوره اول، این دوره از زندگی انسان را شاید بتوان دوران غلبه بر تسلط انسان بر محیط زیست دانست، حدود یک قرن پیش گویا انسان به اسرار طبیعت دست یافت. و هر روز با اختراع و اکتشافی جدید راه های مهار طبیعت و غلبه بر آن را آموخت. این دوره عصر ایجاد تمدن های صنعتی است، با دست یابی بشر به صنعت ماشینی و به وجود آوردن کارخانه های کوچک و بزرگ، رابطه خود را با طبیعت متحول کرد به این صورت که برای افزایش تولید، منابع بیشتری را مورد بهره برداری قرار داد و در نتیجه صدمات بیشتری به طبیعت وارد کرد و در اثر این امر، طبیعت رو به تخریب و نابودی گذاشت. در این دوره بشر مقهور طبیعت این امکان را یافت که با تصرفات بی رویه تعامل اکولوژیک طبیعت را بر هم زده و علاوه بر تخریب محیط زیست، آلودگی آن را موجب شد.رفتار او در این دوره به گونه ای بود که انسان فکر می کرد که مالک زمین است، نه ساکن آن لذا پیشرفت خود را، پیروزی بر جهان به حساب آورد طوری که این پیروزی تخریب بخش هایی از محیط زیست، طبیعت را در پی داشته است.

شدت این تخریب و آلودگی زیست محیطی برای طبیعت غیر قابل تحمل، غیر قابل جبران و غیر قابل بازسازی بود انواع آلودگی های آب، خاک، هوا، صوت، شیمیایی، هسته ای، دریایی، آثار زیانباری را بر انسان و محیط زیست داشته است، به صورتی که در طی سال های اخیر به صورت برهانی بزرگ در آمد و زنگ خطر را به صدا در آورد مروری بر حوادث یک قرن اخیر عمق این فاجعه را بیشتر نمایان می کند، اگر چه دسترسی انسان ها به تکنولوژی های پیشرفته، زندگی را برای انسان ها راحت تر کرده است اما استفاده نابجا و بی رویه از آن، عوارض مرگباری را نیز در پی داشته است کشف بسیاری از عناصر جدید برای مبارزه با بیماری ها و آفات، باعث ورود آن ها به چرخه غذایی انسان نیز شده است و خود باعث به وجود آمدن بیماری ها و عوارض ناشناخته شده است برای مثال اثر بعضی از آفت کش هاهم چون د. د. ت و آلدرین تا ۱۵ سال در محیط پایداری می ماند که همین امر باعث می شود به تدریج این عناصر وارد چرخه غذایی انسان شوند. 

در این دوره، کشف و استخراج بی رویه منابع طبیعی، هم چون انرژی های فسیلی، علاوه بر این که حقوق نسل های آینده را به مخاطره انداخت، باعث آلودگی فراوان آب، خاک، هوا و دریا شد ورود گاز کربنیک یا دی اکسید کربنیک، منو اکسید کربن، در اثر سوخت های فسیلی به محیط زیست، ریزش بیش از پیش فضولات کارخانه ها و سموم مختلف در رودخانه ها، غرق نفت کش های غول پیکر و وارد شدن مواد نفتی و آلاینده های دیگر به دریا، سوانح و رخدادهای هسته ای ، جنگ های اتمی، سوانح شیمیایی، استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ ها، استفاده از محیط زیست به عنوان ابزار جنگی، گرم شده کره زمین، تخریب لایه ازن، تغییرات آب و هوایی، باران های اسیدی، انفجار جمعیت، نابودی جنگل ها و گونه های نادر گیاهی و جانوری. همه و همه به یک فاجعه زیست محیطی بدل شد که آینده تنها کره مسکون را در هاله ای از ابهام فرو برده است. 

۳) دوره آگاهی، تعامل و همزیستی 

این دوره، عصر همزیستی، طبیعت است، گسترش آلودگی های زیست محیطی موجب شد که در برخی از کشورهای پیشرفته و صنعتی و سپس در سطح جهانی اتفاقاتی برای جلوگیری از محیط زیست صورت گیردکه بر این اساس دهه های ۱۹۶۰ را باید دوره بیداری و آگاهی در زمینه محیط زیست دانست. اما از این دوره بشر به علایم تهدید کننده ای که حیات را در این سیاره به خطر انداخته بود، پی برد و دریافت که برای نابودی حیات و زندگی در کره زمین، دیگر احتیاجی به برخوردهای نظامی و به کارگیری سلاح های مخرب غیر متعارف که آثار تخریبی گسترده دارند، نیست. بلکه اگر شیوه زندگی و روش های تولید و مصرف را تغییر ندهند، به همان اندازه یا بیشتر، نابودی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به موارد فوق، علاوه بر اتفاقاتی که دولت ها به تنهایی در جلوگیری از گسترش بحران انجام دادند، به همکاری های گسترده بین المللی نیز روی آوردند همین طور جنبش های مردمی و سازمان های غیر دولتی نیز در کشورهای غربی فعال شدند و زنگ خطر از بین رفتن محیط زیست را در دنیا را به صدا در آوردند.اقبال مردم به این گروهها و سازمان ها باعث شد تا آن ها جایگاه ویژه ای را در جوامع خود به دست آورند به نحوی که بعضی از این گروهها و احزاب تحت عنوان صلح سبز امروزه از قدرتمندترین گروههای اجتماعی و سیاسی محسوب می شوند. توجه به محیط زیست در این دوران به حدی رسید که فقط در سال ۱۹۷۲ حدود سیصد کتاب در مورد محیط زیست در آمریکا نوشته شد. 

بدین ترتیب، از چند سال پیش فکر ایجاد رابطه جدیدی با طبیعت در افکار نضج گرفت، پایه این فکر، این است که مواهب طبیعی مورد استفاده بشر پایان ناپذیر نیست و علاوه بر این، ضایعاتی که بهره برداری بی رویه از طبیعت به آن وارد می کند می تواند حیات نسل حاضر و نسل های بعدی را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، اگر از طبیعت بهره برداری می کنیم، این بهره برداری از آن باید به گونه ای باشد که باعث از میان رفتن این مواهب نشده، و ضامن حفظ آن برای نسل های آینده شود. 

بدین ترتیب امروزه می توان موضوع محیط زیست را به عنوان یکی از با اهمیت ترین مباحث دانست که عدم توجه به آن آینده ای اسف بار برای منابع طبیعی رقم خواهد زد.

 

سارا هرسینی، کارشناس ارشد فلسفه غرب

 

منبع : روزنامه جوان

 

 

===

 

 

مطالب مرتبط 

 

 

 

 

محیط زیست و تاریخچه رابطه آن با انسان - مهمترین اخبار ایران و ...

vista.ir/article/316853/محیط-زیست-و-تاریخچه-رابطه-آن-با-انسان
تعریف محیط زیست برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که ... زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته وبا آن در کنش متقابل قرار دارد. .... می زیست و نحوه زندگی و تاثیرگذاری او بر محیط با سایر جانوران چندان تفاوتی ..... درباره ویستا · قوانین و مقررات درج آگهی در ویستا · سیستم مدیریت آگهی · ارتباط با ویستا.

: محیط زیست - دانشنامه رشد

daneshnameh.roshd.ir › علوم طبیعت › فیزیک › فیزیک محیط زیست
... زرافه, غذاهایی که سریع آماده می شوند, راههای آلودگی انسان به هیدرازین, کادمیم, کلر, گاز فرئون و آثار آن, کاردان بهداشت محیط... همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. ... موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطیمتقابل برقرار می‌سازند. ... مثلا جانوران بین یافتن غذا و لانه سازی و غیره با هم رقابت می‌کنند.

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

google85.rozblog.com/.../محیط-زیست-جانوران-چه-ارتباطی-با-محیط-زیست-انسان-دارد...
۱۰ ساعت پیش - ۱۹ ساعت پیش - بین موجودات زنده و محیط زیست یک ارتباط وجود دارد . ... مواد آلوده کننده هوا برای زندگی انسانها،جانوران،گیاهان وحتی برای اشیا و مواد ...

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد - ...

harooz.rozblog.com/.../محیط-زیست-جانوران-چه-ارتباطی-با-محیط-زیست-انسان-دارد.ht...
۱ روز پیش - بین موجودات زنده و محیط زیست یک ارتباط وجود دارد . ... مواد آلوده کننده هوا برای زندگی انسانها ،جانوران،گیاهان وحتی برای اشیا و مواد زیان آور می باشند.

جایگاه محیط زیست در زندگی انسان ها

www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/4988/43193
2. آلودگی محیط زیست به زیان انسان و همه موجودات تمام می شود. .... محیط زیست، به افسردگی انسان ها می انجامد و آبادسازی محیط زیست، با شادابی آنان ارتباط تنگاتنگ دارد.

PDF مقاله محيط زيست و تاريخچه رابطه آن با انسان

www.niazemarkazi.com/papers/10005818.html
محيط زيست و تاريخچه رابطه آن با انسان ,محیط زیست,تاریخچه رابطه محیط زیست با انسان ... که فرآيند زيستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. .... ۲) بخش جانوري: که شامل جانوران باشعور و جانوران فاقد شعور مي باشد.

آشنایی با محیط زیست - شهرداری زاهدان

portalzahedan.ir/HomePage.aspx?TabID=4884
بین موجودات زنده و محیط زیست یک ارتباط وجود دارد . ... مواد آلوده کننده هوا برای زندگی انسانها ،جانوران،گیاهان وحتی برای اشیا و مواد زیان آور می باشند. انسان به هنگام ...

انسان، طبیعت، محیط زیست

sedayetabiat.persianblog.ir/
این وبلاگ سعی دارد با دادن اگاهی های لازم برای حفظ محیط زیست تلاش کند. ... جانوری و گیاهی؛ دیرینه شناسی؛ جنگل داری؛ بهداشتمحیط و...) ...... و اینگونه یک زن هنگام برقراری ارتباط با کسی که دوسش دارد اکسی توسین بیش تری ترشح می کند و استرس ...

6shom-iran - علوم تجربی : درس 12 جنگل برای کیست ؟ (ششم ...

6shom-iran.blogfa.com/post/100
به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یک دیگر گفته می شود. 3- قارچ ها در چه جایی از ... جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است . قطع درختان جنگل ...

انسان و محیط زیست - علوم ابتدایی

mehran1376.blogsky.com/1387/11/04/post-40/
در سال های پیش آموختید که گیاهان با استفاده از نور خورشید غذاسازی می کنند و گیاه ... هر چه در اطراف شما وجود دارد و بر زندگی شما اثر می گذارد محیط زیست را تشکیل می دهد. ... گیاهان و جانوران منابع طبیعی زنده و هوا، ‌آب و خاک منابع طبیعی غیر زنده هستند.

محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/محیط_زیست
محیط زیست به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. ... تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، ... طی زنجیره‌های غذایی انباشته می‌شود و جان بسیاری از جانوران و نیز انسان را تهدید می‌کند.

حفاظت محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/حفاظت_محیط_زیست
با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی، محیط بیوفیزیکی گاهی اوقات نادیده گرفته می‌شود. ... حفاظت از محیط زیست احتیاج به توجه، به فعالیت‌های مختلف انسانی دارد. .... سطح آگاهی و درک ارتباط بین محیط زیست و توسعه یافتن; ارتقاء مشارکت فرد و جامعه .... مسائل نگران کننده راجع به اهمیت زیست‌محیطی ملی و بین‌المللی گیاهان، جانوران، ...

ندای سحر - محيط زيست و رابطه انسان و موجودات زنده با آن

www.sayehmehr45.blogfa.com/post/.../محيط-زيست-و-رابطه-انسان-و-موجودات-زنده-با-آ...
ندای سحر - محيط زيست و رابطه انسان و موجودات زنده با آن - دلتنگی. ... و ديگر حيوانات اهلي و وحشي و نهايتا تعادل در چرخه طبيعت نقش مفيد و ارزنده اي دارد. ... يا خزان برگ ها همگي در ارتباط با طبيعت هستند و مناظر مصنوعي محيط هاي شهري را تعديل مي کنند.

محیط زیست

marandi7938.blogfa.com/
برای بقای یک محیط زیست،ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با عوامل ... کننده (جانوران) ،تجزیه کننده ها (باکتری ها و قارچ ها )مهم ترین ارتباط جانداران با یک ... طبیعت با نیروی تصفیه کننده و تنظیم کننده اش،تعرضات انسان را هضم خواهد کرد. ..... حیات به گونه‌ای كه هیچ ماده زیان‌آوری (آلاینده) به محیط زیست اضافه نشود ادامه دارد.

بررسی جامع چالش های محیط زیست در ایران(قسمت اول) - زیست بوم

zistboom.com/fa/news/31734/بررسی-جامع-چالش-های-محیط-زیست-در-ایرانقسمت-اول
منشا و عامل اصلی آلودگی و تخریب محیط زیست انسان و عملکرد وی می باشد که متاسفانه ... دمای زمین، نابودی تنوع زیستی و کاهش گونه های گیاهی و جانوری، تخریب و نابودی جنگل ... از جمله چالش ها و معضلات محیط زیستی است که جهان امروز با آن دست به گریبان می .... در ایران سالانه ۱۵تا ۲۵ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد در حالی که متوسط ...

انسان و محيط زيست

mahumet.blogfa.com/
۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - انسان و محيط زيست - زيست محيطي. ... در رابطه با راهبرد پرورش حيوانات وحشي مراكز آموزشي ورود نكرده و موفقيتي ... در ارتباط با آبزيان نيز محصولات استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي ، سردابي ... حیات وحش به دلایل مختلفی از جمله توسعه محیط زیست انسانی حیات رو به مخاطره ای دارد و عموم آنها در وضعیت مناسبی نیستند .

کودکان و آلودگی محیط زیست - کتابک

ketabak.org/node/1901
۲۹ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. - به این ترتیب نورخورشید، آب، هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی جان وجاندار ... البته از محیط زیست تعریف های گوناگونی وجود دارد که ازآن ها چشم پوشی می نماییم. ... شده است و در یک کلام محیط زیست انسان دستخوش تخریب وآلودگی قرارگرفته است. .... کودکان در دوران زندگی خود با سه محیط زیست در ارتباط اند.

شهروحش - محیط زیست طبیعی

www.shahrvahsh.blogfa.com/category/18
شهروحش - محیط زیست طبیعی - بررسی وضعیت محیط زیست و حیات وحش ایران - شهروحش. ... افزایش جمعیت همراه با حرص و دست اندازی انسان به منابع طبیعی همانطور که هزاران جاندار ... امروزه با توجه به جزیره ای شدن زیستگاههای جانوری و قطع شدن راههای ارتباطی و .... واقعا جا دارد ازتمام فعالان زیست محیطی ومردم حوزه های انتخابیه این نمایندگان ...

انجمن اقتصاد کشاورزی - محیط زیست و تاریخچه رابطه آن با انسان

riauae.blogfa.com/page/environment
با توجه به این تعریف آیا می توان مرزهای مشخصی برای محیط زیست تعیین نمود آیا ... فلسفه و تمدن چندین و چند هزار ساله یک جامعه یا محیط اجتماعی یک سرزمین دارد. .... به شدت در حال افزایش است، به نظر می‌رسد كه تولید غذا ارتباط با میزان جمعیت ندارد). ... به افزایش بی‌رویه‌ جمعیت انسان‌ها و از میان رفتن تنوع جانوری كره زمین منجر خواهد شد و ...

انسان و محیط زیست

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=312478
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - روابطی که بین موجودات زنده وجود دارد، زنجیره غذایی نامیده می شود. ... دانش آموز با محیط زیست و تاثیر آن بر انسان و تاثیر انسان بر روی آن آشنا ... هر موحود زنده برای بقا باید پیوسته با محیط اطراف و موجودات زنده و غیر زنده اطراف خود ارتباط برقرار کند. ... مثلا ممکن است یک جانور، غذای جانوران مختلف باشد و خود نیز از چند ...

مقالات دانش اموزی - آدمي و محيط زيست:

www.majidsafaei.blogfa.com/post-18.aspx
مقالات دانش اموزی - آدمي و محيط زيست: - یادم هست که خدا یادم هست. ... اثر گذاشته است، با افزايش جمعيت كره زمين آدمي محيطهاي طبيعي را از بين مي برد و محيط ... انسان ها بر آلودگي هوا، آب، افزايش زباله ها و نابودي گياهان و جانوران و تخريب لايه اوزون موجب ... غذايي هر موجود مانند حلقه زنجيره اي كه ارتباط غذايي ساير موجودات را برقرار مي كنند.

راه های نگهداری از محیط زیست - آسمونی

www.asemooni.com › علمی و دانستنی › زمین و محیط زیست
برای بقای یک محیط زیست،ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با عوامل ... کننده (جانوران) ،تجزیه کننده ها (باکتری ها و قارچ ها )مهم ترین ارتباط جانداران با یک ... زنجیره ی غذایی و شبکه ی غذایی جریان دارد و درنهایت همه ی جانداران کره ی زمین یک ... طبیعت با نیروی تصفیه کننده و تنظیم کننده اش،تعرضات انسان را هضم خواهد کرد.

ارزش‌های حیات وحش ونقش آن در زندگی انسان - همشهری

hamshahrionline.ir/details/251025
۶ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آیا کشته شدن یوز، پلنگ، خرس، کفتار، گوزن یا سایر جانوران وحشی، در کیلومترها دورتر از شهر محل ... شهر > محیط زیست ایران - دکتر مهدی کلاهی* :

سازمان حفاظت محیط زیست -پرسش و پاسخ

www.doe.ir/Portal/home/?377817/پرسش-و-پاسخ
سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید با تغییر رویکرد در دوولت تدبیر و امید و به رغم ... همچنین ارتباط موثر با مجلس، کمیسیون و فراکسیون تخصصی به منظور تعامل در ... توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد که این امر در دست پیگیری است. ..... حفاظت محیط زیست با سلام احتراما اینجانب طرحی برای پرورش گونه ای از جانوران ...

توصیه پیامبر در رابطه با حفظ محیط زیست و جانداران - امت ...

ommatonline.com › سیرت پیامبر
بعبارتی دیگر به هنگام بررسی ارتباط انسان با محیط زیست، مسئولیتی دو گانه بر ... هر دو مخلوق خدا هستند و در خلقت هر دوی آنها هدف ویژه ای وجود دارد توصیه شده است.

بهداشت محیط زیست - اکوسیستم

modiriyatzisti.mihanblog.com/extrapage/ecosystem
انواع دیگری از ارتباط نیز میان آنها وجود دارد که در آن الزاما ارتباط غذایی منجر به از بین ... مثلا جانوران بین یافتن غذا و لانه سازی و غیره با هم رقابت می‌کنند. .... محیط زیست انسان ساخت : محیطی که با توجه به نیاز های انسان بدست انسان ساخته شده است .

محیط زیست - دوستداران حیوانات و محیط زیست

animal.persianblog.ir/tag/محیط_زیست
روزهای بدون خودرو سابقه ای طولانی در تقویم کشورهای جهان دارد و منابع گوناگونی در این ... با هم برای حفاظت از حیات وحش، در آستانه روز جهانی محیط زیست نویسنده: سپهر سلیمی ... به حیات وحش، مقابله با تجارت حیات وحش و در نهایت انقراض گونه هایجانوری است. .... معیشت میلیون‌ها انسان در گرو همزیستی و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها است.

علوم تجربی - مطالبي در رابطه با فصل 13 انسان و محيط زيست

www.olomzendegy3.blogfa.com/post/1
علوم تجربی - مطالبي در رابطه با فصل 13 انسان و محيط زيست - به نام خدایی که همین نزدیکی ... حفظ ذخاير زيرزميني، منابع آب، مصرف صحيح انرژي و حفاظت از گياهان و جانوران مثال هايي در اين مورد هستند. حمايت از تنوع موجودات زنده زمين مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. ... زنجيره هاي مختلف در ارتباط با يك ديگر شبكه ي غذايي را مي سازند.

- انسان و محیط زیست

www.wiki-daro.ir/j.aspx?q=-_انسان_و_محیط_زیست&id...
انسان و محیط زیست,نقش انسان در محیط زیست,~ ی انسان و محیط,نقش انسان در حفظ محیط زیست,محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد,انسان و محیط ...

کودک و محیط زیست - آموزک

amoozak.org/children-environment
مدارس طبیعت راهکاری برای آشتی با طبیعت و نجات محیط زیست. گسترش فزاینده شهرنشینی و زندگی مدرن، انسان را از طبیعت جدا کرده است و این وضعیت روی رشد عاطفی و روحیه طبیعت دوستی کودکان ما و نیز رفتار آنها در قبال محیط زیست تأثیر منفی دارد. .... این یک واقعیت است که کودکان ایرانی بیشتر از آن که با گونه های جانوری و ...

تاریخی فرهنگی قرآنی 1 - محيط زيست در قرآن. باد. زمین. آب و ...

m3657z.blogfa.com/post-1162.aspx
توجه قرآن به طبیعت و نام سوره ها: قرآن راجع به طبیعت خیلی عنایت دارد. ... لذا انسانها باید با حفظ کردن زمین و محیط زیست سعی در نگهداری و حفظ آن بنمایند. ..... این گونه است که ارتباط تنگاتنگی میان انسان با گیاهان و نیز جانوران ایجاد می شود. خداوند در ...

بحثي در شناخت محيط زيست و اخلاق انسان مدار

www.irandeserts.com › درگاه کویر › موضوع كویر › محیط زیست
حوزه اخلاق محيط زيست به رابطه اخلاقي بين نوع بشر با طبيعت اطراف خود ناظر است ... كاهش مدام تنوع گياهي و جانوري، نابودي بيابان‌ها، افول اكوسيستم‌هاي و تغييرات آب و ... يك اخلاق ويژه زيست محيطي بايد بپرسيم اين است كه چه وظايفي در ارتباط با محيط ... بااين همه در درون مباحث اخلاق زيست محيطي، انسان مداري مفهومي فراتر از اين دارد.

رابطه تاریخچه محیط زیست و انسانها - 动物科学论坛网站 ...

iranpest.blogfa.com/post-2155.aspx
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. - بنابراين، هدف نهايى حفاظت محيط زيست در رابطه با محيط اجتماعى، توسعه و ... فلسفه و تمدن چندين و چند هزار ساله يك جامعه يا محيط اجتماعى يك سرزمين دارد. ... انسان اوليه بدون ابزار شكار در مقابل حيوانات عظيم الجثه كاملا ناتوان بود، از ...

"قابی برای نوشتن" - راهنمای تدریس علوم پایه دوم ابتدایی ...

afshin1363.blogfa.com/category/37
در این درس دانش آموزان با مناطق مختلفی که جانوران در آن زندگی می کنند،محیط های آبی،جنگلی،روستایی و شهری آشنا می شوندو می آموزند که هر محیط ،گیاهان و جانوران مخصوص به خود را دارد. ... 1- به حفظ محیط زیست انسان،جانوران وگیاهان علاقه مند شود. .... واژه ریاضیات وبهترین واژه جایگزین · ارتباط هنر و ریاضی · بحثي در رسانه های آموزشی ...

پیوند و رابطه بین انسان و حیوان - درختکاری و فعالیت زیست ...

www.landofvolunteers.com/per/.../new-study-focuses-on-human-animal-bond.html
۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مطالعه جدید روی پیوند انسان با حیوانات متمرکز است. ... اچ ، میگوید:" داشتن حیوان خانگی ازنظر سلامتی مزایایی دارد، همانقدرکه برای رشد و ... قادرند با حیوانات بهتر رابطه برقرارکنند، و شاید این امر به ارتباط آنها با مردم نیز کمک کند.

چرادرفلات تبت رابطه ي انسان ومحيط دشواراست؟ | ويکي‌پديا، ...

www.fa-wikipedia.ir/g.aspx?q=چرادرفلات_تبت_رابطه_ي_انسانمحيط...id...
Missing: چرادرفلات تبت دشواراست چرادرفلات تبت رابطه ی انسان ومحیط دشواراست؟محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان داردرابطه ی انسان و محیطرابطه ...

ارتباط محیط زیست انسان با حیوان چیست | مرجع پاسخگویی

www.iresearch.ir/Default.aspx?q=ارتباط_محیط_زیست_انسان_با_حیوان_چیست...
... تنگاتنگ دارد.محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان داردharooz. ... this pageاین وبلاگ سعی دارد با ~ اگاهی های لازم برای حفظ محیط زیست تلاش کند.

دین، اخلاق و محیط زیست - انسان و محیط زیست

he.srbiau.ac.ir/article_6391_1222.html
توسط نبوی - ‏2013
بررسی تطبیقی مبانی اسلام و جهان غرب در اخلاق محیط زیست نشانگر آن است که اسلام به ... ﻣسئوﻟﻴﺖ، اﺧﻼق محیط زیستی و احیای ارزش های دﻳﻨﻲ و متغیر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وجود دارد. ... ﻋﻮاﻣلی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻣﺮدم، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ(۱). .... دادن حق حیات به گیاهان، جانوران و سرزمین ها ممکن است به این معنی تعبیر شود که ما ...

آدمی و محیط زیست - دبستان تطبیقی و بین الملل پسران

www2.taischool.ir/?app=content&catid=21&itemid=74
انسان از گذشته هاي دور تمام نيازهاي خود را از طبيعت تامين كرده است و از جهات گوناگون بر ... امروزه مي دانيم كه چه خطراتي محيط زيست ما و ساير جانوران را تهديد مي كند. ... اسيدي دارد باران اسيدي مي گويند باران هاي اسيدي موجب نابودي گياهان و جانوران و كاهش تنوع زيستي مي شوند. ... همه ي زنجير هاي غذايي روي كره زمين با يكديگر ارتباط دارند.

محیط زیست و آموزه های دینی

mohitz.blogfa.com/
بنابراین، اخلاق محیط زیست اسلامی مبتنی بر عدالت در رفتار و تعامل با محیط ..... انساني اعم از روبط الهي و بشري، بلکه حتي در چگونگي ارتباط انسان با حيوانات و .... حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با ...

آیا عشق انسان به طبیعت توهم است؟ | رویای هیمالیا

meisamroudaki.ir/mans-relationship-with-nature.html/
سوال: مساله محیط زیست چه ارتباطی با سبک زندگی ما دارد؟ ... کرده و فلان گونه جانوری را منقرض کرده و چه کارهای بدی هم انجام داده است، به نظرم از اساس نوعی لفاظی است.

تین نیوز - اثرات حمل و نقل بر محیط زیست

www.tinn.ir/fa/doc/article/1280/اثرات-حمل-نقل-محیط-زیست
در این مقاله ضمن برشماری گروه‌های مختلف حمل و نقل‌، اثرات متقابل زیست محیطی آنها مورد .... از پرواز هواپیما در محدوده شهری ایجاد نشود‌، خطرات کمتری برای محیط زیست دارد. ... باید دور از جوامع انسانی و با فاصله نسبت به محل زندگی جانوران و حیوانات باشد ... به احداث شبکه های ارتباطی از قبیل راه آهن‌، تبعات زیست محیطی نگران کننده ای را ...
حسین بازدید : 1574 17 / 07 / 1395 زمان : 0:5 نظرات (1)
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط تندخوانی در تاریخ 6 سال پیش و 13:54 دقیقه ارسال شده است

واقعا ممنونم که به موضوع مهم محیط زیست توجه دارید به امید محیط زیست سالم.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  طرفدار کدام تیم لیگ برتری هستید ؟


  نظر شما راجع به این سایت ؟

  دوست دارین چه نوع مطلبی بذاریم تو سایت ؟

  آپلود عکس و فیلم  آمار سایت
 • کل مطالب : 1123
 • کل نظرات : 779
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 1834
 • آی پی امروز : 48
 • آی پی دیروز : 191
 • بازدید امروز : 234
 • باردید دیروز : 290
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 25
 • بازدید هفته : 1,199
 • بازدید ماه : 8,830
 • بازدید سال : 160,426
 • بازدید کلی : 15,372,127
 • برخی از دوستان پرتک
  1- سعید سبا
  2- وحید کردزنگنه
  ---
  ایمان میرسالاری
  ابوالفضل تارم
  مالک اکبرزاده
  امید احمدی
  پوریا ولی
  احسان بیگدلی
  مسعود شیخی
  ایمان کرد زنگنه
  فرزاد رسائی کیا